logo barra ajuntament terrassa

  • Banner formacio profes 2017
  • activitats novembre2 Banner1
  • banner activitats 4trimestre 2017
  • banner assessoria estudis

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2021: Aprovat!!

A Notícies

El passat dijous 23 de febrer de 2017 el Ple Municipal d'Ajuntament de Terrassa va aprovar el nou Pla Local de Joventut 2017-2021 (PLJ), que ha de regir les polítiques juvenils de la ciutat. Aquest PLJ S'emmarca dins el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 (PNJCat) i vol respondre a les transformacions que s'han produït a la realitat juvenil de la nostra ciutat en els darrers anys.

Documents:

Pla Local de Joventut 2017-2021

Annexos Pla Local de Joventut 2017-2021

L'elaboració del PLJ s'ha fet mitjançant un procés participatiu en el que s'ha apostat fermament per la implicació activa i directa dels i les joves. Amb aquest objectiu, el PLJ ha estat impulsat conjuntament pel Servei de Joventut i Lleure Infantil d'Ajuntament de Terrassa i el Consell de Joves de Terrassa.


El procés es va iniciar al maig de 2015 i des d'aleshores s'ha treballat per a què el nou PLJ sigui una guia real per a la gestió i l'execució de les polítiques municipals en matèria de Joventut.
L'elaboració s'ha portat a terme en dues fases:


1a  fase de diagnosi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut a Terrassa.
2a  fase del disseny del PLJ a Terrassa.


En totes dues s'han programat espais participatius i de treball on els i les joves de la ciutat, les entitats juvenils i de lleure educatiu i els professionals que treballen amb/vers els i les joves han pogut fer el seu anàlisi de la realitat, exposar les necessitats i fer les seves propostes sobre polítiques de joventut.


La finalitat última del Pla Local ha de ser facilitar l'emancipació i el foment de la participació dels joves, optimitzant les condicions per a què puguin desenvolupar el seu propi projecte de vida en les millors condicions i en igualtat d'oportunitats.


Els diferents eixos i programes que es recullen en aquest PLJ engloben tot un conjunt de actuacions concretes que han d'ésser executades, no només pel Servei de Joventut i Lleure Infantil, sinó també per la resta de Serveis d'Ajuntament de Terrassa que impulsen les polítiques de joventut, ja sigui perquè treballen amb joves, ja sigui perquè porten a terme accions que d'una manera o altra repercuteixen en la comunitat juvenil.


La Comissió de Seguiment del PLJ serà l'òrgan encarregat de vetllar pel bon desenvolupament del PLJ 2017-2021 i, per tant, qui s'ocuparà de controlar que aquest document s'executi correctament.

Casa Baumann

Casa Baumann Terrassa Joventut

Qui som?

Contacta amb nosaltres

El Taulell

el taulell de la Baumann

Busco, venc, compro...

Anuncis breus de les persones usuaries.

Professionals

profesionals

Materials per a professionals

Informes i documents sobre juventut per a professionals.

Contacta'ns

contacta

Vols contactar amb nosaltres?

Telèfons, horaris, mails...