logo barra ajuntament terrassa

ACTIVITATS BAUMANN OFICINA JOVE 2021

Totes les activitats són gratuïtes i en format virtual. El dia de realització de l'activitat, una estona abans del començament de la mateixa, rebràs un correu electrònic amb l'enllaç per connectar-te. Estigues atenta a la teva bústia de correu. LES INSCRIPCIONS PER A LES ACTIVITATS POSTERIORS A L'ESTIU S'OBRIRAN CAP A FINALS DE JULIOL.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Si ets menor d'edat necessites l'autorització del tutor/a legal per participar a l'activitat. Emplena el document que trobaràs en aquesta ruta (còpia-la al teu navegador) i adjunta'l a l'apartat anomenat "autorització": https://casabaumann.cat/images/BOJ/autoritzacio_legal_activitats.pdf
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
TALLERS ÀMBIT SALUT. EDUCACIÓ SEXUAL I AFECTIVA PER A JOVES
Invalid Input
TALLERS ÀMBIT HABITATGE
Invalid Input
INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES. De conformitat al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem sobre el tractament que es farà de les vostres dades personals: Responsable del tractament de dades: Ajuntament de Terrassa, Raval de Montserrat 14, 08221, telèfon 93 739 70 00. Delegat de protecció de dades: [email protected] Base jurídica: la base jurídica per al tractament és el vostre consentiment, que manifesteu omplint el formulari amb les vostres dades. Període de conservació de les dades: les dades es conservaran fins que s'esgotin els terminis legals per depurar responsabilitats. Finalitat del tractament: gestionar la inscripció a les activitats organitzades pel Servei de Joventut de l'Ajuntament de Terrassa. Exercici de drets: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació o oposició al tractament, mitjançant els formularis de la Seu Electrònica, adreçant-vos al correu electrònic [email protected] o a qualsevol oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Terrassa. Trobareu més informació sobre la nostra política de protecció de dades a www.terrassa.cat/protecciodades. INFORMACIÓ SOBRE ELS DRETS D'IMATGE. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, ens AUTORITZA a captar la seva imatge personal en l’enregistrament visual o audiovisual i a utilitzar-la en qualsevol mitjà i format, inclosa la difusió a través de qualsevol web municipal, altres mitjans de comunicació i xarxes socials, de forma gratuïta i sense límit temporal ni territorial. AUTORITZA l'Ajuntament de Terrassa a la captura i enregistrament de la seva imatge durant la realització de les sessions de formació, als efectes de la realització dels tràmits necessaris per a la justificació de les sessions realitzades.

Casa Baumann

Casa Baumann Terrassa Joventut

Qui som?

Contacta amb nosaltres

El Taulell

el taulell de la Baumann

Busco, venc, compro...

Anuncis breus de les persones usuaries.

Professionals

profesionals

Materials per a professionals

Informes i documents sobre juventut per a professionals.

Contacta'ns

contacta

Vols contactar amb nosaltres?

Telèfons, horaris, mails...

instagramfacebooktwitteryoutube    Mapa serveis juvenils    LOPD VD